новини от компанията

« назад

Софарма Трейдинг АД обединява операциите си в Сърбия под корпоративния си бранд 2019-03-11

Софарма Трейдинг АД, най-голямата компания по приходи в сектора на грижата за здравето в България, прави следваща стъпка в развитието си на стратегически инвеститор в Източна Европа и Балканите. През март, компанията започва обединяването на своите операции в Сърбия под корпоративния си бранд като фундамент за последващото развитие в региона. Промяната цели и постигане на още по-ефективно управление на ключовите клиенти и предлаганите към тях услуги, чрез обединяване на ексклузивното портфолио на Софарма Трейдинг с услугите на аптечен пазар.

Промяната на брандовете ще премине в няколко етапа, в които придобитият от българския инвеститор сръбски търговец на едро с лекарствени продукти Lekovit d.o.o ще приеме името на компанията-майка и ще се преобразува в Sopharma Trading d.o.o.

Като ключова стъпка за развитието си в Сърбия и региона, Софарма Трейдинг внедрява и цялостна ERP система за управление на бизнес процесите на компанията в страната. Тя е разработена съвместно с глобалния лидер SAP, чиито бизнес решения са се доказали като златен стандарт в сектора на грижата за здравето на световно ниво.

Преди 2 години Софарма Трейдинг внедри системата SAP за нуждите на своите бизнес операции в България, а сега разширява платформата към сръбското дружество. Новата ERP система е фундамент за ефективното управление на операциите на компанията и дава възможност за налагането на редица иновации на сръбския пазар, осигурявайки ползи за клиентите още от първия ден на своя старт – 1 април. Сред дигиталните иновации е създаването на B2B сайт, базиран на платформата Hybris, чрез който компанията ще предложи най-модерните дигитални услуги на своите клиенти на аптечния пазар в страната. Така, Софарма Трейдинг става първата компания от сектора на грижата за здравето в Сърбия, която прави значителна инвестиция в дигиталното обслужване. Новата онлайн платформа осигурява на клиентите възможност за лесно създаване и подаване на заявки, разширена продуктова информация, проследяване на доставки, фактури и други функционалности, всички в реално време.

Димитър Димитров, Изпълнителен директор на Група Софарма Трейдинг коментира: „Решението да се позиционираме с името си в Сърбия идва като гаранция за поетите ангажименти. Защото Софарма Трейдинг е компания с висок имидж, прозрачен инвеститор, отговорен партньор и иноватор. Ние ще водим дигитализацията на сектора на грижата за здравето в Сърбия и въвеждането на иновативна платформа от мащаба на Hybris е само първата стъпка в тази посока.“