новини от компанията

« назад

Софарма Трейдинг АД обявява намеренията си за придобиване на дейността на аптеки ФармаСтор 2017-03-16

Лидерът на фармацевтичния пазар Софарма Трейдинг АД уведомява, че дружеството е постигнало споразумение и съгласие за придобиване на дейността на аптеки ФармаСтор, с намерение за последващото им присъединяване към семейството на SOpharmacy.

Софарма Трейдинг АД, заема лидерска позиция на фармацевтичния пазар вече 10 години, благодарение на стратегията за пазарна и регионална диверсификация. Така през 2015 година, дружеството обяви структуриране на дейност за предоставяне на здравни услуги чрез новата концепция аптеки под марката SOpharmacy, която предлага съвременен подход в обслужването на здравните потребности на пациентите. Към началото на 2017 година SOpharmacy обединява 16 обекта, разположени в София, Пловдив, Бургас и Кюстендил. С предстоящи откривания в плана на веригата до средата на годината са още 5 обекта в различни градове от страната.

Групата ФармаСтор от своя страна има операции на българския аптечен пазар от 12 години и включва в своята концепция 19 обекта в София и Бургас. Групата е припозната като лоялен доставчик на здравни услуги, спазващ високи професионални стандарти и въвела редица иновации в сектора за търговия на дребно с лекарствени и други продукти от значение за здравето на човека.

Обединението на SOpharmacy и ФармаСтор ще осигури по-силна пазарна позиция на двете вериги, така че да могат в още по-голяма степен да удовлетворяват нарастващите потребности на българските пациенти от качествени здравни услуги. Обединението ще донесе и по-голям мащаб за операциите на Софарма Трейдинг АД в ритейл сегмента на аптечен пазар.

Придобиването е предмет на предварително одобрение от страна на Комисията за защита на конкуренцията.

 

Повече информация за компаниите

Софарма Трейдинг

Софарма Трейдинг АД, част от групата Софарма, е водеща търговска компания в сектора на грижа за здравето. В периода 2009-2016 г. Софарма Трейдинг е класирана на I-во място по приходи в сектор „Фармация” на класацията "Капитал Топ 100”. През 2010 и 2011 г., е и носител на наградата „Лидер в сектор Фармация” отново предоставена от изданието.

Софарма Трейдинг е създадена през 2006 г. чрез интеграция на пет дистрибуторски фирми, като безспорно доказателство за успех е постоянното нарастване на приходите и печалбата във всички 10 години на съществуване. Компанията осигурява 100% териториално покритие на страната с 4 регионални дистрибуторски центъра. Без аналог на Балканския полуостров са центровете в София и Варна с внедрени автоматизирани системи за складово управление и дистрибуция на лекарства - KNAPP. Софарма Трейдинг е първата българска компания сертифицирана по ISO 9001:2008 за „Добра дистрибуторска практика”. Дружеството е доверен партньор на над 3000 клиента (аптеки и болнични заведения) и над 400 партньора - български и международни производители. Портфолиото на Софарма Трейдинг включва над 10 000 продукта – лекарства, хранителни добавки, козметика, медицински консумативи. Компанията предоставя и цялостни решения за болнични заведения в т.ч. медицинска апаратура и оборудване на лидери като General Electric и Carl Zeiss.

През 2015 година, Софарма Трейдинг стартира регионалната си експанзия извън България, навлизайки на сръбския пазар. През същата година компанията открива и първите, собствени ритейл обекти на аптечен пазар под марката SOpharmacy.

 

Групата ФармаСтор

Групата ФармаСтор включва 7 компании, управляващи 19 аптеки в София и Бургас. Една от първите в България, които развиват успешен аптечен ритейл с нов формат от повече от 12 години. По данни на дружествата аптеки ФармаСтор имат 5,2% пазарен дял в София през 2015 по продажби в стойност. Групата управлява успешен бизнес с нарастващ тренд на приходите (31% през 2013, 33% през 2014 и 18% през 2015).