новини от компанията

« назад

Софарма Трейдинг АД отчита 8% ръст в продажбите на стока през август 2016 2016-09-30

Софарма Трейдинг АД приключи август 2016 г., отчитайки 8% ръст на приходите от продажба на стока. През осмия месец компанията е продала стока на стойност 52 494 хил. лв. спрямо 48 708 хил. лв. през същия период на 2015 г. В същото време печалбата преди данъци на дружеството се увеличава с 6% спрямо същия период на предходната година, възлизайки на 1 556  хил. лв.

Отчетените приходи през август оказват съществено влияние за ръста  на акумулираните продажби на компанията. Така, те нарастват до 396 621 хил.  лв., а акумулираната печалба преди данъци за периода януари-август достига 9 762 хил. лв..