новини от компанията

« назад

Софарма Трейдинг АД започва изплащането на дивидента за 2015 г. 2016-09-01

От днес Софарма Трейдинг АД започва изплащането на дивидента за 2015 г. С решение на Общото събрание на акционерите, провело се на 17 юни 2016 г., компанията ще разпредели 9 871 502,70 лв. от финансовия си резултат през 2015 г. за паричен дивидент. Гласуваният брутен дивидент на акция пък възлиза на 0,30 лв.

 В съответствие с правилника на Централен депозитар, акционерите на Софарма Трейдинг със сметки при инвестиционен посредник ще получат дължимите суми по сметката си при посредника.
 
От своя страна акционерите с лични сметки в Централен депозитар следва да посетят удобен за тях клон на Societe Generale Експресбанкв цялата страна. Идентификацията на лицата и дивидента, който следва да получат, ще се осъществява единствено чрез документ за самоличност.