новини от компанията

« назад

Софарма Трейдинг с ново лого 2014-05-20

 Уважаеми партньори,

 
Големите промени се подготвят дълго, но се случват изведнъж. Днес, Софарма Трейдинг  обявява новата си корпоративна идентичност, отразяващата  трансформацията на компанията ни от момента на създаването й преди 8 години. 
 
Новото лого на компанията демонстрира промяната, не само като величина на миналото, но и като предизвикателство към бъдещето. То отразява амбицията ни да се превърнем в доставчик на цялостни, иновативни и качествени здравни услуги и да бъдем „Еволюция в здравеопазването”.
 
Символизмът заложен  в новото лого отразява основните ценности на Софарма Трейдинг, заложени, както във визията ни за бъдещето, така и доказвани в ежедневната ни работа. Тези ценности са иновации, партньорство и стабилност. Птицата олицетворява безгранични възможности, желание за свобода и силата да постигаш амбициите си. Цветовете на логото говорят за духа и културата на компанията ни - червеното е за енергия, позитивност, лидерски дух и амбиция, оранжевото за увереност и независимост, а жълтото за знание, комуникативност и нови идеи.
 
И занапред стремежът на екипа ни ще бъде никога да не губи перспектива, защото умението да се гледа на света глобално прокарва път на лидерството и вдъхновението!
 
Димитър Димитров
Изпълнителен директор
Софарма Трейдинг АД