новини от компанията

« назад

Софарма Трейдинг АД откри нов Регионален дистрибуционен център в град Варна. 2014-03-19

 

От 23 март 2014 г. стартира работа новият Регионален дистрибуционен център на Софарма Трейдинг АД в град Варна.

 

В постоянния си стремеж да предоставя все по-качествена услуга на своите клиенти и партньори, компанията инвестира във внедряването на автоматизирана складова система на австрийската компания KNAPP и в новооткрития си Регионален дистрибуционен център (РДЦ).

 

Новост в сравнение с идентичната складова система в дистрибуциония център на Софарма Трейдинг в София е, че внедрената във Варна е последно поколение, а новата сграда на складовата база отговаря на изискванията на международния стандарт за Добра дистрибуторска практика, които ще бъдат въведени през 2017 г.

 

Основно предимство за клиентите в региона, обслужвани от новия складов център на компанията е, че процесът за обработка на клиентски заявки е почти изцяло автоматизиран, което гарантира по-качествено обслужване, по-висока скорост и минимални грешки при изпълнение на доставките.