новини от компанията

« назад

Софарма Трейдинг АД отбеляза ръст от 17% в печалбата си за месец февруари 2012 2012-03-29

17% ръст в печалбата преди данъци отбеляза Софарма Трейдинг АД за месец февруари, спрямо същия месец на м. г., като в стойност тя достига 562 000 лева. През февруари компанията е реализирала продажби за 37,1 млн. лв., като те се увеличават с 3% спрямо февруари 2011 г.
Продажбите на компанията за първите два месеца на 2012 г. са на стойност 73,4 млн. лева.