новини от компанията

« назад

БАТЕЛ и GIRP алармират за вредата от фалшифицираните лекарства за здравеопазването и пациента 2011-05-13

На 13 Май БАТЕЛ (Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства) съвместно с GIRP (Европейската Асоциация на Фармацевтичните Търговци на Едро) свикаха пресконференция, на която се дискутира  новото Европейско законодателство за фалшифицирани лекарства, прието от Европейския парламент. Разпоредбата против фаршифицираните лекарствени продукти е била приета на 16 февруари 2011 г. от Европейския Парламент с 569 гласа „ЗА” и 12 „ПРОТИВ”.

В световен мащаб бизнесът с фалшифицирани лекарства се уваличава, като само в рамките на последните три години броят на регистрираните случаи на залавяне на фалшифицирани лекарства е нарастнал три пъти и е стигнал 7.5 млн. броя опаковки. За съжаление се установява, че все повече и повече нови животоспасяващи лекарства са фалшифицирани.

Наредбата за фалшифицираните лекарства обхваща:
- задължителни показатели за безопасна употреба на опаковките на лекарствата;
- по-строги изисквания за контрол и проверки на заводите, произвеждащи активни фармацевтични съставки;
- по-строги изисквания за отчетност към дистрибуторите на едро;
- по-строги правила за инспекции;
- задължително съобщаване от производители и дистрибутори във всички случаи на съмнения за фалшифицирани лекарствени продукти.

На пресконференцията Президентът  на GIRP- г-н Рене Джени (Rene Jenny) и Изпълнителният директор г-жа Моника Дерекю-Поа (Monika Derecque- Pois) приветстваха приемането на директивата за фалшифицирани лекарства от Европейския парламент. GIRP запознаха присъстващите медии и гости с новото Европейско законодателство за фалшифицирани лекарства, прието от Европейския парламент. Те изразиха своето задоволство от приетата директива и смятат, че с нея се прави значителна стъпка напред, гарантираща безопасността на пациентите.

„БАТЕЛ в качеството си на неправителствена организация e изцяло насочена към опазване здравето на пациента и съдейства за налагането на европейските разпоредби, касаещи фармацевтичния отрасъл”, каза в своята презентация пред гостите г-н Димитър Димитров - Председател на БАТЕЛ.

Асоциацията е създадена на основата на споделени професионални и идейни интереси в областта на търговията на едро с лекарства с цел повишаване стандарта на качество в сферата на здравеопазването.
В ролята си на проводник на Европейските стандарти и практики у нас, БАТЕЛ е член на на Европейската Асоциация на Фармацевтичните Търговци на Едро (GIRP), чиято основна роля е да обединява търговците на едро с лекарства в Европа.

Повече за БАТЕЛ:
БАТЕЛ е учредена по инициатива на „Софарма Трейдинг“ АД, „Либра“ ЕАД и „Консумфарма“ ООД – компании лидери на фармацевтичния пазар. Основната й  цел е да работи за по-справедливото и прозрачно предоставяне на услуги във фармацевтичния сектор в България. БАТЕЛ също така цели по-добра защита интересите на крайния потребител.
БАТЕЛ заема активна обществена позиция за развитието на фармацевтичния сектор в България и в това си качество основните й цели са:
• Гарантиране на най-високите професионални стандарти на работа в сектора на здравеопазването и посъвместно въвеждане на стандартите на Добрата дистрибуторска практика.
• Повишаване стандартите на отговорното опазване на здравето на пациента в България чрез премахване на незаконните практики в сектора и нерегламентираното разпространение на медикаменти.
• Синхронизация на българското законодателство и практики със стандартите и директивите на Европейския съюз.

Повече за GIRP:
GIRP е създадена през 1960 г., като нейните членове създават заетост за над 140 000 служители в цяла Европа, поддържат на склад фармацевтични продукти на над 3 500 производителя и  доставят над 100 000 вида лекарства. Членовете на GIRP  дистрибутират лекарства на целия континент Европа в повече от 133 000 аптеки. Европейската Асоциация и нейните членове гарантират, че лекарствата се доставят на време, безопасно и ефикасно. GIRP гарантира достъпа до лекарства на пациенти от цяла Европа.