новини от компанията

« назад

Софарма Трейдинг АД направи дарение на СБАЛНП 2010-11-04

Софарма Трейдинг АД - лидерът на болничен пазар в България дари 5 пациентни монитора на Специализираната Болница за Активно Лечение по Неврология и Психиатрия „Св. Наум”в гр. София.

Мониторите предназначени за пациентите ще бъдат инсталирани в Клиниката по спешна неврология, невроонкология и интензивно лечение съм Болница „Св. Наум”.

Посредством дарението от Софарма Трейдинг АД се осигурява на пациента най-доброто и адекватно лечение с модерна апаратура. Клиниката, която прие дарението е изградена за около 3.5 месеца и притежава 20 легла, 9 от които са предназначени за интензивно лечение. Към Клиниката функционира и спешен неврологичен кабинет.

Дарената апаратура предоставя възможности за лечение на болни с тежки неврологични заболявания, исхемичен мозъчен инсулт и епилепсии. Пациентските монитори ще подобрят ранното откриване на мозъчни тумори и неврологични усложнения на периферната нервна система.

Специализираната Болница за Активно Лечение по Неврология и Психиатрия „Св. Наум”в гр. София посредством висококачествената апаратура предоставя възможно най-доброто и адекватно лечение на Европейско ниво.

Дарението, което Софарма Трейдинг АД осъществи е част от социалните дейности на Компанията ориентирани към подобряване на условията в здравните заведения в страната и цели да подпомогне българското здравеопазване, както и да предостави на пациента бърз достъп до най-качественото лечение.