новини от компанията

« назад

Софарма Трейдинг АД стартира иновативен проект – Внедряване на Call Center решение 2010-06-29

Размерът на инвестицията, която Софарма Трейдинг АД  влага в този проект  възлиза на 170 000 лв., като Компанията очаква възвръщаемост на средствата в рамките на три години.

Като първоначален етап от развитието на проекта Софарма Трейдинг АД проведе конкурс за избор на  доставчик на Call center решение и избра ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД.

Call center-ът на Софарма Трейдинг АД е съставен от  две основни направления - Дилърски екип, отговарящ за приемане и обработка на заявки от клиенти и осъществяване на проактивни контакти с тях. Другото направление е Обслужване на клиенти, което е фокусирано върху следпродажбеното обслужване.

Новият Call center на Софарма Трейдинг ще притежава следните функционалности:
•    Интерактивно гласово отговаряне (IVR), което позволява на клиента автоматичен достъп до голям набор на услуги като: проверка на задължения, проверка на наличност на стоки, информация за продукти и промоции.

•    Възможности за интелигентно маршрутизиране на обажданията, автоматично разделяне на клиентите към оператор, който най-добре ще отговори на клиентската потребност.

•    Възможност за генериране, провеждане и отчитане на маркетингови кампанни и статистически данни за резултатите от тях.

•    Проучване степента на удовлетвореност на крайните клиенти. 

Чрез статистическата информация за работата на Call center-а може да се следи ефективността на работата на операторите и да се преценява необходимостта от допълнителни обучения.

Основните ползи от проекта за Софарма Трейдинг АД включват - Увеличение в броя на приеманите заявки, Подобряване на  продажбите по телефон, Разширяване на  пазарите по  географски принцип без необходимост от допълнителни разходи по офиси и магазини, Развитие на нови пазари за съществуващи продукти или услуги, Подпомагане на бизнеса за идентифициране на нуждите от нови продукти и усъвършенстване на съществуващите.

Внедряването на Call center решение в компанията ще доведе до повишаване на клиентската удовлетвореност, респективно на приходите от продажби на стоки и услуги, както и възможности за повишаване на ефективността в работата на екипите по продажби.

Call center - ът  на Софарма Трейдинг АД ще заработи активно с клиенти през последното тримесечие на годината.