свободни позиции

Проверете дали ще намерите своето лично и професионално предизвикателство при нас

 

 

Business Partner HR and Administration / Бизнес партньор Човешки ресурси и администрация
 » Compensation and Benefits Specialist, Sofia
 » Total Rewards Team Manager
 » Internal Communication Specialist, Sofia
 » Learning and Development Expert, Sofia
Business Partner Corporate Affairs
 » Corporate Affairs Еxpert (maternity replacement) / Специалист „Корпоративни комуникации“ (по заместване) - Sofia
Business Partner Legal / Бизнес партньор Право
 » Специалист Управленски Системи – ЗБР и ОС, София
Business Partner Technology and Business Solutions / Бизнес партньор Технологични и бизнес решения
 » SAP Sales Support Consultant
 » IT Procurement Specialist/ Експерт „Технологични поръчки“
 » IT Security Expert/ Експерт Информационна сигурност
Business Partner Supply Chain / Бизнес партньор Управление на веригата доставки
 » Warehouse Worker, Sofia / Складов служител, Централен склад
 » Warehouse worker, Sofia / Оператор подготовка на маршрути на 4-часов работен ден, РДЦ София
 » Warehouse Worker, 4/8h, Sofia / Оператор изпълнение на клиентски заявки, на 4 или 8-часов работен ден, РДЦ София
Business Unit Retail / Бизнес линия Ритейл
 » SAP MM Support Consultant, Sofia
Business Unit Wholesale / Бизнес линия Търговия на едро
 » Регионален Мениджър Болничен пазар - Консумативи, София
 » Regional Sales Manager - Diagnostic Imaging - Varna region
 » Специалист Логистично обслужване - Пред-дистрибуция, София
 » Медицински Представител за Русе и региона
 » Data Administration Specialist-maternity leave replacement
 » Медицински Представител за Стара Загора и региона