свободни позиции

Проверете дали ще намерите своето лично и професионално предизвикателство при нас

 

 

Business Partner Management Systems and Good Distribution Practice / Бизнес партньор Управленски системи и Добра Дистрибуторска практика
 » СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНСКИ СИСТЕМИ – КАЧЕСТВО (ПО ЗАМЕСТВАНЕ)
Business Partner Legal, Risk & Compliance / Бизнес партньор Право, Риск и Съответствие
 » GENERAL COMPLIANCE EXPERT
Business Partner Supply Chain / Бизнес партньор Управление на веригата доставки
 » Warehouse worker, Sofia / Оператор подготовка на маршрути на 4-часов работен ден, РДЦ София
Business Unit Wholesale / Бизнес линия Търговия на едро
 » Sales Expert