свободни позиции

Проверете дали ще намерите своето лично и професионално предизвикателство при нас

 

 

Business Partner Finance and Accounting / Бизнес партньор Финанси и счетоводство
 » Operations Accountant, Sofia / Оперативен счетоводител, София
 » Head of Procurement / Ръководител на звено „Поръчки“
 » Consolidation Accountant/ Счетоводител Консолидации
Business Partner HR and Administration / Бизнес партньор Човешки ресурси и администрация
 » Compensation and Benefits Specialist, Sofia
 » Senior People Development Specialist- Business Partner for Wholesales/Retail, Sofia
 » Total Rewards Team Manager
 » Facility Manager
Business Partner Strategic Programs Management / Бизнес партньор Стратегическо програмно управление
 » Project Management Office Specialist, Sofia
Business Partner Corporate Affairs
 » Corporate Affairs Еxpert (maternity replacement) / Специалист „Корпоративни комуникации“ (по заместване) - Sofia
Business Partner Technology and Business Solutions / Бизнес партньор Технологични и бизнес решения
 » SAP Sales Support Consultant
 » IT Procurement Specialist/ Експерт „Технологични поръчки“
 » IT Security Expert/ Експерт Информационна сигурност
Business Partner Supply Chain / Бизнес партньор Управление на веригата доставки
 » Driver Supplier, Sofia and Region / Шофьор-снабдител, София и региона
 » Driver Supplier Logistics, Regional Warehouses / Шофьор-снабдител, Регионални складови бази в страната
 » Warehouse Worker, Sofia / Складов служител, Централен склад
 » Warehouse Worker, Sofia / Складов служител за проверка на изходяща стока, РДЦ София
 » Responsible Technical Officer, Veliko Turnovo / Отговорник Техническа Поддръжка, РДЦ Велико Търново
 » Warehouse Worker, Sofia / Оператор Преопаковане, РДЦ София
 » Warehouse Worker, 4/8h, Sofia / Оператор изпълнение на клиентски заявки, на 4 или 8-часов работен ден, РДЦ София
Business Unit Retail / Бизнес линия Ритейл
 » SAP MM Support Consultant, Sofia
Business Unit Wholesale / Бизнес линия Търговия на едро
 » Medical Representative Pleven, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Lovech / Медицински представител Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч
 » Sales Support Specialist