свободни позиции

Проверете дали ще намерите своето лично и професионално предизвикателство при нас

 

 

Business Partner HR and Administration / Бизнес партньор Човешки ресурси и администрация
 » Compensation and Benefits Specialist, Sofia
 » Total Rewards Team Manager
 » Internal Communication Specialist, Sofia
 » Facility Manager
 » Learning and Development Expert, Sofia
Business Partner Corporate Affairs
 » Corporate Affairs Еxpert (maternity replacement) / Специалист „Корпоративни комуникации“ (по заместване) - Sofia
Business Partner Technology and Business Solutions / Бизнес партньор Технологични и бизнес решения
 » SAP Sales Support Consultant
 » IT Procurement Specialist/ Експерт „Технологични поръчки“
 » IT Security Expert/ Експерт Информационна сигурност
Business Partner Supply Chain / Бизнес партньор Управление на веригата доставки
 » Warehouse Worker, Sofia / Складов служител, Централен склад
 » Warehouse worker, Sofia / Оператор подготовка на маршрути, РДЦ Варна
 » Warehouse Worker, 4/8h, Sofia / Оператор изпълнение на клиентски заявки, на 4 или 8-часов работен ден, РДЦ София
Business Unit Retail / Бизнес линия Ритейл
 » SAP MM Support Consultant, Sofia
Business Unit Wholesale / Бизнес линия Търговия на едро
 » Sales Support Specialist
 » Sales Representative (Maternity Leave Replacement) - Stara Zagora, Haskovo, Sliven / Търговски представител (по заместване) - Стара Загора, Хасково, Сливен
 » Regional Sales Manager - Diagnostic Imaging - Sofia region
 » Regional Sales Manager - Diagnostic Imaging - Varna region
 » Sales Representative, Varna- / Търговски представител, Варна