свободни позиции

Проверете дали ще намерите своето лично и професионално предизвикателство при нас

 

 

Business Partner Finance and Accounting / Бизнес партньор Финанси и счетоводство
 » Junior Specialist Controlling / Младши Специалист Контролинг
Business Partner HR and Administration / Бизнес партньор Човешки ресурси и администрация
 » Head of Learning & Development, Sofia
 » Administration Department Trainee, Sofia / Стажант в направление Администрация
 » Senior People Development Specialist, Sofia
 » Talent Acquisition Associate
Business Partner Strategic Programs Management / Бизнес партньор Стратегическо програмно управление
 » Project Management Office Specialist, Sofia
Business Partner Technology and Business Solutions / Бизнес партньор Технологични и бизнес решения
 » SAP User Administrator, Sofia
Business Partner Business Services / Бизнес Партньор Бизнес услуги
 » Sales Support Specialist - Hospital Market (Maternity Leave Replacement), Sofia / Специалист продажбено обслужване - болничен пазар (заместване по майчинство), София
Business Partner Supply Chain / Бизнес партньор Управление на веригата доставки
 » Warehouse Worker, Sofia / Служител в склад, Централен склад
 » Warehouse Worker, 4h Sofia / Оператор изпълнение на клиентски заявки на 4-часов работен ден, София
 » Warehouse Worker, Sofia / Складов служител за проверка на изходяща стока, РДЦ София
 » Warehouse Worker, Sofia / Складов служител за проверка на входяща стока, Централен склад
 » Warehouse Worker, Sofia / Оператор Преопаковане, РДЦ София
 » Warehouse Worker, 4h/ Складов служител на 4-часов работен ден
Business Unit Retail / Бизнес линия Ритейл
 » Finance Manager Retail, Sofia
 » SAP MM Support Consultant, Sofia
Business Unit Wholesale / Бизнес линия Търговия на едро
 » Telesales Operator, Varna / Оператор продажби по телефона, Варна
Business Unit Medical Equipment Solutions / Бизнес линия Медицинска апаратура и оборудване
 » Regional Sales Manager – Ultrasound Equipment, Plovdiv / Регионален Мениджър - Ултразвукова апаратура, Пловдив