свободни позиции

Проверете дали ще намерите своето лично и професионално предизвикателство при нас

 

 

Business Partner Finance and Accounting / Бизнес партньор Финанси и счетоводство
 » Operations Accountant/ Specialist
Business Partner HR and Administration / Бизнес партньор Човешки ресурси и администрация
 » Senior People Development Specialist, Sofia
Business Partner Management Systems and Good Distribution Practice / Бизнес партньор Управленски системи и добра дистрибуторска практика
 » Technical Assistant/ Teхнически Сътрудник
Business Partner Strategic Programs Management / Бизнес партньор Стратегическо програмно управление
 » Project Management Office Specialist, Sofia
Business Partner Technology and Business Solutions / Бизнес партньор Технологични и бизнес решения
 » SAP BI Support Consultant
 » SAP Sales Support Consultant
Business Partner Supply Chain / Бизнес партньор Управление на веригата доставки
 » Forklift Driver, Sofia / Електрокарист, РДЦ София
 » Warehouse Worker, Sofia / Складов служител, Централен склад
 » Warehouse Worker, Sofia / Складов служител за проверка на изходяща стока, РДЦ София
 » Responsible Technical Officer, Veliko Turnovo / Отговорник Техническа Поддръжка, РДЦ Велико Търново
 » Warehouse worker, Sofia / Оператор подготовка на маршрути, РДЦ Варна
 » Warehouse Worker, Sofia / Оператор Преопаковане, РДЦ София
 » Supply Chain Specialist/ Специалист Снабдяване
 » Warehouse Worker, 4/8h, Sofia / Оператор изпълнение на клиентски заявки, на 4 или 8-часов работен ден, РДЦ София
Business Unit Retail / Бизнес линия Ритейл
 » Finance Manager Retail, Sofia
 » SAP MM Support Consultant, Sofia
Business Unit Wholesale / Бизнес линия Търговия на едро
 » Sales Representative - Exclusive Products(Maternity Leave Replacement), Plovdiv region / Търговски представител - Eксклузивни продукти(заместване по майчинство), район Пловдив
 » Sales Representative - Exclusive Products (Maternity Leave Replacement), Sofia-Petrich region / Търговски представител - Ексклузивни продукти(заместване по майчинство), район София-Петрич
 » Telesales Operator, Varna / Оператор продажби по телефона, Варна
 » Telesales Operator, Sofia / Оператор продажби по телефона, София
 » Medical Representative Exclusive Products for Stara Zagora region