свободни позиции

Проверете дали ще намерите своето лично и професионално предизвикателство при нас

 

 

Business Partner HR and Administration / Бизнес партньор Човешки ресурси и администрация
 » Compensation and HR Services Specialist
Business Partner Corporate Affairs
 » Government & Public Relations Expert / Експерт Връзки с институциите
Business Partner Legal / Бизнес партньор Право
 » Специалист управленски системи – ЗБР и ОС / Management System Specialist
Business Partner Technology and Business Solutions / Бизнес партньор Технологични и бизнес решения
 » IT Security Expert/ Експерт Информационна сигурност
 » KNAPP специалист поддръжка
 » Business Analyst / Специалист Бизнес Анализи
 » SAP SD Support Specialist / Специалист бизнес приложения – SAP SD
 » HR IT Support Specialist / Специалист бизнес приложения – HR системи
 » SAP MM Support Specialist / Специалист бизнес приложения – SAP MM
Business Unit Wholesale / Бизнес линия Търговия на едро
 » Регионален Мениджър Болничен пазар - Консумативи, София
Business Unit Medical Equipment Solutions / Бизнес линия Медицинска апаратура и оборудване
 » Regional sales manager, Sofia – Ultrasound Equipment / Регионален Мениджър продажби, София – Ултразвукова апаратура
 » Regional sales manager, Varna – Diagnostic Imaging / Регионален Мениджър продажби, Варна – Образна диагностика