свободни позиции

Проверете дали ще намерите своето лично и професионално предизвикателство при нас

 

 

Business Partner HR and Administration / Бизнес партньор Човешки ресурси и администрация
Business Partner Management Systems and Good Distribution Practice / Бизнес партньор Управленски системи и добра дистрибуторска практика
 » СПЕЦИАЛИСТ РЕГУЛАТОРНА ДЕЙНОСТ
Business Partner Supply Chain / Бизнес партньор Управление на веригата доставки
 » Warehouse Worker, Sofia / Оператор Преопаковане, РДЦ София
 » Warehouse Worker, 4h, Sofia / Оператор-пикинг, на 4- часов работен ден, РДЦ София
Business Unit Wholesale / Бизнес линия Търговия на едро
 » Sales Representative for Varna, Dobrich, Shumen / Търговски представител за Варна, Добрич, Шумен
 » KEY ACCOUNT MANAGER
 » Sales Expert