регионален дистрибуторски център софияImage Map

РДЦ София е най-големият логистичен център на Софарма Трейдинг. Разположен е на площ 15 000 кв. м., от които чистата складова площ е 10 000 кв.м. Центърът е уникален по рода си, тъй като в него е имплементирана автоматизирана система за управление на складови наличности и дистрибуция на лекарствени продукти – KNAPP, която няма аналог на Балканския полуостров. Модерната технология ускорява 6 пъти процеса на обработка на клиентските поръчки.
 
Адрес: гр.София, ул. "Рожен" 16
Тел.: +359 2 8133 659 / 661
 
Ръководител Централен склад 
маг. фарм. Йордан Тодоров, t: +359 2 8133 684, Y.Todorov@sopharmatrading.bg
 
Ръководител склад РДЦ-София
маг. фарм. Пламен Божинов, t: +359 2 8133 738, p.bojinov@sopharmatrading.bg