регионален дистрибуторски център варнаImage Map

РДЦ Варна обслужва областните градове Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград, Силистра и Бургас. Складовата база притежава обща площ 4000 кв.м, от които складова 3000 кв.м. със 180 палетоместа. Обновената през 2014 г. складова база разполага и с внедрена напълно автоматизирана система за управление на складови наличности и дистрибуция на лекарствени продукти – KNAPP, аналогична на системата в регионалния център на компанията в София. Модерната технология ускорява 6 пъти процеса на обработка на клиентските поръчки.
 
Адрес: гр. Игнатиево, общ. Варна, местност Клиса баир, ПИ 043024  
Тел. +359 2 904 55 00 599
 
Ръководител склад
маг. фарм. Даниела Даскалова, t: +359 2 904 55 00 599, daskalova@sopharmatrading.bg