обучения и развитие

Водеща ценност - ученето през целия професионален живот

Ние вярваме, че всеки човек развива пълния си потенциал с целенасочено трупане на нови знания и умения. Ето защо, за да бъдем знаещи и водещи във висококонкурентната среда, в която работим всеки ден, непрекъснато повишаваме знанията и квалификацията на екипа си.

Проучване и целогодишна програма

Компанията организира ежегодно проучване на нуждите от обучения сред служителите. Мениджър Обучение и Развитие се грижи тези нужди да бъдат удовлетворени по най-ефективния за служителите и компанията начин. Реализираните до момента програми са в областта на продажбите, логистиката, системите по качество, управлението на хора, работата с клиенти, мениджърските умения, информационните технологии и др.

Въвеждаща програма за нови служители

Практиката е доказала – приеми новият член в екипа така, както очакваш да работи в него. Затова ние въвеждаме новите си служители по специална програма. Тя включва общо запознаване с компанията и екипа, и детайлно обучение по спецификата на работата от страна на най-утвърдения професионалист в съответния ресор.