контакт с директор връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите в „Софарма Трейдинг” АД от 28.11.2019 г е Вяра Йорданова Димитрова.

Данни за контакт с Директора за Връзки с инвеститорите:

/ Адрес за кореспонденция: гр. София, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А“, ет. 12 

/ Email: ir@sopharmatrading.bg 

/ Телефон: +359 2 81 33 660