контакт с директор връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите в „Софарма Трейдинг” АД от 10.03.2008 г е Венцислав Стефанов Маринов с адрес за кореспонденция гр. София, бул.  „Рожен” №16, тел 81 33 660.