финансови данни

Финансови данни 2019

Продажби – 776 528 хил. лв., ръст спрямо 2018 г. - 8%

Печалба преди данъците – 22 384  хил. лв., ръст спрямо 2018 г. - 12%

Финансови данни 2018

Продажби – 720 269 хил. лв., ръст спрямо 2017 г. - 7%

Печалба преди данъците – 20 004  хил. лв., ръст спрямо 2017 г. - 23%

Финансови данни 2017

Продажби – 672 145 хил. лв., ръст спрямо 2016 г. - 10%

Печалба преди данъците – 16 241 хил. лв., ръст спрямо 2016 г. - 9%

Финансови данни 2016 г.:
Продажби - 612 734 млн. лв. , ръст спрямо 2015 г. 2%

Печалба преди данъци – 14 826 млн. лв., ръст спрямо 2015 г. 9 %

Финансови данни 2015 г.

Продажби – 603 410 млн. лв. , ръст спрямо 2014 г. 5 %.

Печалба преди данъци : 12 164 млн. лв., ръст спрямо 2014 г. 14 %

Финансови данни 2014 г.

Продажби – 576 100 млн. лв. , ръст спрямо 2013 г. 14 %.

Печалба преди данъци : 10 639 млн. лв., ръст спрямо 2013 г. 12 %

Финансови данни 2013 г.

Продажби - 507 027 млн. лв. , ръст спрямо 2012 г. 10 %.

Печалба преди данъци : 10 580 млн. лв., ръст спрямо 2012 г. 29 %

Финансови данни 2012г.

Продажби – 462 529 млн. лв. , ръст спрямо 2011 г. 4 %

Печалба преди данъци – 8 181 млн. лв. ръст спрямо 2011 г. 14 %

Финансови данни 2011 г. 

Продажби - 444,616 млн. лв., ръст 11 % спрямо 2010 г. 

Печалба преди данъци – 7 150 млн. лв., ръст спрямо 2010 г. 4 %

Пазарен дял общ фармацевтичен пазар: 22 % 

Финансови данни 2010 г. 

Продажби – 400 449  млн. лева, ръст от 14 % спрямо 2009 г. 

Пазарен дял общ фармацевтичен пазар - 21.7%.

Печалба преди данъци – 6 843 млн. лв., ръст спрямо 2009 г. 53 %