медицински екип

Медицинският екип на Софарма Трейдинг е важна част от Бизнес Юнит „Търговия на едро“. Той осигурява професионалната гледна точка и пряката връзка между продуктите на компанията и тяхната аудитория – лекарите и фармацевтите. Екипът предоставя двупосочна информация за ефективността на съответния продукт, реакцията на пазара и крайния потребител.

Компанията работи с над 3500 лекари от цялата страна, които покриват широка гама от медицински специалности – ОПЛ, АГ, УНГ, невролози, ревматолози, ортопеди и т.н. Наши директни клиенти са над 1000 аптеки, а през дистрибуционната мрежа практически работим с всички аптечни обекти, намиращи се на територията на страната.