фирмена мисия и ценности

Мисията на Софарма Трейдинг е компанията да бъде водеща сила в еволюцията на сектора на грижа за здравето. Амбицията ни е да се превърнем в силен, модерен, вертикално интегриран регионален играч.

Екипност, Иновативност и Страст са трите основни ценности, които компанията изповядва в стратегическото си развитие и ежедневната си дейност. 

Екипност Няма Аз в екипната работа! Всеки едни от нас знае цената на хармонията в екипа и силата да работим заедно. Независимо къде сме, ние работим заедно, за да предоставим най-добрите решения за всеки клиент.

Иновативност Ние сме иновативни, готови да поемаме рискове и да създаваме решения като налагаме най-новото от практиката в Европа и света.

Страст В Софарма Трейдинг вярваме, че за екип, който работи със страст и емоция, няма невъзможни неща. Страстта ни да бъдем бързи и гъвкави ни позволява да мислим и действаме различно от останалите.