фирмена мисия и ценности

Мисията на Софарма Трейдинг е развитие на компанията в доставчик на цялостни, иновативни и качествени здравни услуги. Амбицията ни е да бъдем еволюция в здравеопазването.

Динамика, иновативност,  партньорство и стабилност са четирите основни ценности изповядвани от компанията в стратегическото й развитие и ежедневната й дейност. 

Динамика Софарма Трейдинг е млада компания, както по дух (създадена пред 8 години), така и като екипа (средна възраст 35 г.). Младостта и амбицията бележат динамичното развитие на компанията в течение на цялата й история. 

Иновативност Творчески подход при взимането на решения, както и локално налагане на най-новото в практиката във фармацевтичния бранш в Европа и света.

Партньорство Лоялност, търсене на взаимни решения и доверие в отношенията с партньори и клиенти.

Стабилност Финансова устойчивост, гарантираща изграждането на успешни и трайни отношения с клиенти, и партньори, както и реализация на стратегията на компанията в бъдеще.