фирмена мисия и ценности

Мисията на Софарма Трейдинг е компанията да бъде движеща сила в еволюцията на сектора на грижа за здравето. Амбицията ни е да се превърнем в силен, модерен, вертикално интегриран регионален играч.

Екипност, Иновативност и Страст са трите основни ценности, които компанията изповядва в стратегическото си развитие и ежедневната си дейност. 

Екипност Ние изграждаме заедно взаимоотношения основани на доверие, сътрудничество, подкрепа и с положителен заряд постигаме общия си успех. Ние сме честни, спазваме обещанията си. Грижим се един за друг. Печелим заедно

Иновативност Непрекъснато се движим напред, смели, дръзки, предприемчиви и иновативни. Предизвикваме статуквото и винаги се стремим да ставаме все по-добри. Отворени сме към новото и носим промяната.

Страст Ние сме отдадени на кауза и работим, за да постигнем резултати.  Отговаряме за работата си.  Разрешаваме казуси и постигаме резултати. Ние сме отдадени на това, което правим и празнуваме успехите си.