дистрибуционен център в пуковац

Дистрибуционният център в Пуковац, района на Ниш, засега обслужва партньорите на компанията в Югоизточния регион на страната с план за последващо разширяване на обхвата в цяла Източна, Западна и Южна Сърбия.

Центърът е разположен на площ от 4328 кв. м2 и предоставя на клиентите цялото портфолио на Софарма Трейдинг от 20 000 продукта. Логистичната база осигурява оптимален микроклимат за тяхното съхранение с най-висок клас система за управление на сгради Siemens, изцяло следвайки стандартите за Добра дистрибуторска практика. 

Едно от ключовите предимства за клиентите на Софарма Трейдинг в региона е значително намаленото време за обработка на техните заявки. Така, те могат да получават поръчките си в рамките на същия ден, като доставките се извършват 6 дни седмично за клиентите в района на Ниш и 5 дни за останалите части на Югоизточна Сърбия. В момента компанията извършва доставки веднъж дневно, а до края на годината ще бъде включен и втори допълнителен курс за гр. Ниш.

Компанията продължава да прилага диверсифицирания си бизнес модел, използвайки целия пазарния потенциал и изграждайки по-ефективни партньорства с ключови клиенти и доставчици.

Виртуална разходка в дистрибуционния център в Пуковац