преддистрибуция

Преддистрибуцията е част от логистичния процес - Производител - Преддистрибутор - Дистрибутор - Клиент  (Аптеки и болници) – Пациент. Съобразно този процес Софарма Трейдинг предлага съобразени с нуждите на клиента индивидуални логистични решения и пакетни услуги, които улесняват неговия бизнес. Наши потребители са търговски представителства с фармацевтични и козметични продукти, медицински изделия, както и производители на  хранителни добавки.
 
Процесът ни дава възможност да съветваме клиентите си и да изберем заедно правилното решение в различни логистични ситуации. Клиентите ни се доверяват за управлението на техните стоки и складове, а също така и за качествената дистрибуция на стоките. Благодарение на този процес, те могат да се фокусират върху същинската си дейност R&D (research and development), производството или маркетинга на своите продукти. Част от предистрибуцията като услуга включва и логистично обслужване на проекти по клинични проучвания. Софарма Трейдинг е логистичен център и партньор на компании с водещи проекти в областта на клиничните изпитвания. 
 

Услугата се предлага в централния склад на компанията в София и в регионалния дистрибуционен център във Варна.