търговски маркетинг

Ролята на Направление Търговски маркетинг е да подпомогне фармацевтичните компании, които произвеждат и доставят продукти за аптечен пазар, да позиционират по-добре продуктите си и да осъществят по-успешно стратегиите си на ниво аптека. Ние правим подробен анализ на българския фармацевтичен пазар на ниво производител, търговец на едро, търговец на дребно и краен потребител в аптека. Екипът на Софарма Трейдинг разработва стратегия за успешното позициониране и промотиране на продуктите на фармацевтичните производители, предлага подход, чрез който стратегията на международните компании се адаптира към спецификите на българския пазар, продукта и неговите целеви аудитории. От юни 2014 г. всички услуги, предлагани от Софарма Трейдинг, са обединени под бранда Pharma Premium.

Услугите Pharma Premium, са описани в специализиран каталог Pharma Premium Catalogue и са групирани според целите, които компанията производител постига с тях:

Pharma Premium Research
Проучване и анализ на аптечения пазар в България на национално и регионално ниво, чрез полево попълване на анкети, он-лайн анкетиране, проучване по телефона или desk research на база IMS и PharmMIS 

BTL - Pharma Premium Promotions / Push in  активности – осигуряват бързо и качествено покритие на точките на продажба
/ Pull out активности –повишават продажбата на продуктите към краен потребител 
 
BTL - Pharma Premium Communication
Осигуряват успешна комуникация на послание, информация, промоционално предложение или новина чрез ефективно достигане до желаната целева аудитория:
/ Pharma Premium Promotions
/ Pharma Premium Promo Bulletin
/ Pharma Premium Mailing
/ Pharma Premium Magazine
 
BTL - Pharma Premium Events
Екипът на Софарма Трейдинг организира и провежда обучителна програма насочена към фармацевти и/или крайни потребители по задание на клиента

ATL 

Включва организация на indoor рекламна кампания към краен потребител в молове, бизнес сгради, спортни центрове, центрове за красота и др.