преддистрибуция

Пред-дистрибуцията е част от логистичния процес „Производител - Преддистрибутор - Дистрибутор - Клиент  (Аптеки и болници) – Пациент“ и  предлага съобразени с нуждите на клиента индивидуални логистични решения и пакетни услуги, които улесняват неговия бизнес. Наши потребители са търговски представителства с фармацевтични и козметични продукти, медицински изделия, както и производители на  хранителни добавки.
 
Процесът ни дава възможност да съветваме клиентите си и заедно да изберем правилното решение в различни логистични ситуации. Клиентите ни се доверяват за управлението на техните стоки и складове, а също така и за качествената дистрибуция на стоките. Благодарение на този процес те могат да се фокусират върху същинската си дейност R&D (research and development), производството и маркетинга на своите продукти.

Част от предистрибуцията като услуга включва и логистичното обслужване на проекти по Клинични Проучвания. Софарма Трейдинг е логистичен център и партньор на компании с водещи проекти в областта на клиничните изпитвания.
 
Услугата се предлага в централния склад в София и регионалния дистрибуционен център във Варна.