болничен пазар - консумативи

В унисон със своята стратегия за диверсификация на дейността, Софарма Трейдинг предлага на своите клиенти на болничен пазар и широка гама от консумативи. Портфолиото в този сегмент се разширява постоянно въз основа на пазарни проучвания и съобразно нуждите на клиентите и тенденциите в сектора

В категорията общи медицински изделия продуктовата гама  на Софарма Трейдинг включва операционно облекло, спринцовки и еднократни игли, шевен материал, ръкавици, пластмасов медицински консуматив, контрастни вещества, адхезивен и неадхезивен превързочен материал. При специализираните медицински изделия компанията предлага продукти за инвазивни изследвания, спинална хурургия, клинична лаборатория, неврохирургични изделия, офталмологични импланти.