болничен пазар - лекарства

Софарма Трейдинг е лидер на болничен пазар с дял от 29.49% за 2019 г. Компанията е довереният партньор на над 300 болнични и лечебни заведения.

Благодарение на своето партньорство с водещите международни и български производители, Софарма Трейдинг осигурява на своите клиенти на болничен пазар широко портфолио от лекарствени продукти и съдържание