болничен пазар - лекарства

Софарма Трейдинг е лидер на болничен пазар с дял от 31,1% за 2018 г.  Компанията е довереният партньор на над 300 болнични и лечебни заведения.

Благодарение на своето партньорство с водещите международни и български производители, Софарма Трейдинг осигурява на своите клиенти на болничен пазар широко портфолио от лекарствени продукти и съдържание