aптечен пазар

Вече 12 години Софарма Трейдинг e водеща компания на аптечния пазар в България. Само за 2018 г. приходите й в този сегмент бележат ръст от 6% до 401 152 хил. лв.

Следвайки своя лидерски подход, стратегията на компанията е насочена към постоянно подобряване на обслужването и налагане на местния пазар на най-новите тенденции и практики от Европа и света.