lekovit

Lekovit е създадена през 1992 г. заедно с фармацевтичната верига Flos. Спазвайки изискванията на пазара от ритейл активностите се отделя и създава нова дивизия за продажба на едро и през 2017 г. компанията вече наброява 180 служители и отчита приход от близо 50 млн. евро.

Компанията е най-бързо развиващия се търговец на едро с лекарства за последните 3 години в Сърбия, като отчита 18% ръст за 2014 г. спряло 2013 г., 40% ръст за 2015 г. отново на годишна база и 33% - за 2016 г спрямо 2015 г.

Дейностите на Lekovit се фокусират върху аптечен пазар, в който компанията е предпочитан доставчик. За да отговори на нарастващите нужди на бизнеса, Lekovit инвестира в увеличение на складовия си капацитет, като изгражда база на площ 1400 кв. м. В стратегията за бъдещото развитие на компанията е включването й и като партньор на сръбския болничен пазар.

Lekovit d.o.o.
Adress: Janka Veselinovica bb 15000 Sabac
Email: office@lekovit.co.rs