публични фондове

Софарма Трейдинг работи активно в предоставянето на услуги към Публични фондове в България, опериращи с държавни средства, разпределяни за здравни услуги и заплащани от Министерство на здравеопазване, НЗОК и други държавни институции.
 
Компанията работи основно по обслужване на частни програми за лечение на зависимости, както и програмите на Министерство на Здравеопазването за Глобалния фонд за СПИН и туберкулоза и  Наредба 34.