дистрибуция

Софарма Трейдинг осигурява 100% национално покритие на територията на България и достъп до всяка точка на страната в рамките на 4 часа, благодарение на модерните ни складови бази в 4 ключови града – София, Пловдив, Варна и  Велико Търново. Добре развитата ни дистрибуторска мрежа позволява на компанията да бъде най-близо до почти всички аптеки и болници в страната.  
 
Най-големият логистичен център на Софарма Трейдинг се намира в София. Разположен е на площ 15 000 кв.м., от които чистата складова площ е 10 000 кв.м. Центърът е уникален по рода си, тъй като в него е имплементирана автоматизираната система за управление на складови наличности и дистрибуция на лекарствени продукти – KNAPP, която няма аналог на Балканския полуостров. Модерната технология ускорява 7 пъти процеса на обработка на клиентските поръчки.
 
Днес компанията има утвърдени позиции в дистрибуцията на фармацевтични продукти, които достигат до над 3 000 клиента.