дистрибуция

Софарма Трейдинг осигурява 100% национално покритие на територията на България и достъп до всяка точка на страната в рамките на 4 часа, благодарение на модерните ни складови бази в 3 ключови града – София, Варна и  Велико Търново. Добре развитата ни дистрибуторска мрежа позволява на компанията да бъде най-близо до почти всички аптеки и болници в страната. Днес, компанията има утвърдени позиции в дистрибуцията на фармацевтични продукти, които достигат до над 3 000 клиента.

Най-големият логистичен център на Софарма Трейдинг се намира в София. Разположен е на площ 15 000 кв.м., от които чистата складова площ е 10 000 кв.м. Центърът е уникален по рода си, тъй като в него е имплементирана автоматизираната система за управление на складови наличности и дистрибуция на лекарствени продукти – KNAPP, която няма аналог на Балканския полуостров. Модерната технология ускорява 7 пъти процеса на обработка на клиентските поръчки.

През 2014 г. врати отвори и новият Регионален дистрибуционен център на компанията във Варна. Вградената във Варна складова система е последно поколение, като Софарма Трейдинг отново се довери на австрийската компания KNAPP. Новата складова база отговаря на всички изисквания на международния стандарт за Добра дистрибуторска практика, които се очаква да бъдат въведени през 2017 г.

Качествената дистрибуционна услуга се допълва и от собствения автопарк на Софарма Трейдинг. Той включва над 130 транспортни средства, чрез които се осигурява възможност на продуктите да достигнат бързо и лесно до клиентите на компанията.