стратегически борд

Димитър Димитров 
Изпълнителен директор
Венцислав Маринов
Директор Изпълнение на корпоративната стратегия
  Пролет Костова
Директор Иновации
Димитър Николов
Финансов директор

Дейвид Коулс

Директор Стратегическо развитие без изпълнителни функции

Милош Ристич

Директор Международно бизнес развитие