стратегически борд

Димитър Димитров 
Изпълнителен директор
Венцислав Маринов
Заместник изпълнителен директор
  Димитър Богомилов
Финансов директор
  Пролет Костова
Директор Стратегическо програмно управление

Дейвид Коулс

Директор Стратегическо развитие без изпълнителни функции