стратегически борд

Димитър Димитров 
Изпълнителен директор
  Пролет Костова
Директор Иновации
Димитър Николов
Финансов директор

Саня Йевджениевич 

Директор Човешки ресурси и администрация

Дейвид Коулс

Директор Стратегическо развитие без изпълнителни функции

Милош Ристич

Директор Международно бизнес развитие