стратегически комитет

Димитър Димитров 
Изпълнителен директор
Венцислав Маринов
Заместник изпълнителен директор
  Димитър Богомилов
Финансов директор
  Пролет Костова
Директор Бизнес Развитие