финансови резултати

Софарма Трейдинг е една от най-големите български компании. В  периода 2009 -2018 година, компанията е класирана на първо място по приходи в сектор Фармация на класацията Капитал Топ 100.
 
Финансови данни 2019
Продажби – 776 528 хил. лв., ръст спрямо 2018 г. - 8%
Печалба преди данъците – 22 384  хил. лв., ръст спрямо 2018 г. - 12%
 
Финансови данни 2018 г.
Продажби – 720 269 хил. лв., ръст спрямо 2017 г. 7% 
Печалба преди данъците – 20 004 хил. лв., ръст спрямо 2017 г. – 23%
 
Финансови данни 2017 г.
Продажби – 672 145 хил. лв., ръст спрямо 2016 г. 10%
Печалба преди данъците – 16 241 хил. лв., ръст спрямо 2016 г. – 9%
 
Финансови данни 2016 г.
Продажби - 612 734 млн. лв. , ръст спрямо 2015 г. 2%
Печалба преди данъци – 14 826 млн. лв., ръст спрямо 2015 г. 9 %
 
Финансови данни 2015 г.
Продажби - 603 410 млн. лв. , ръст спрямо 2014 г. 5 %
Печалба преди данъци - 12 164 млн. лв., ръст спрямо 2014 г. 14 %
 
Финансови данни 2014 г.
Продажби - 576 100 хил. лв. , ръст спрямо 2013 г. 14 %.
Печалба преди данъци - 11 861 хил. лв., ръст спрямо 2013 г. 12 %

Финансови данни 2013 г.
Продажби - 507 027 хил. лв. , ръст спрямо 2012 г. 10 %.
Печалба преди данъци - 10 580 хил. лв., ръст спрямо 2012 г. 29 %
 
Финансови данни 2012г.
Продажби – 462 529 хил. лв. , ръст спрямо 2011 г. 4 %
Печалба преди данъци – 8 181 хил. лв. ръст спрямо 2011 г. 14 %
 
Финансови данни 2011 г. 
Продажби - 444,616 хил. лв., ръст 11 % спрямо 2010 г. 
Печалба преди данъци – 7 150 хил. лв., ръст спрямо 2010 г. 4 %
 
Финансови данни 2010 г. 
Продажби – 400 449  хил. лева, ръст от 14 % спрямо 2009 г. 
Печалба преди данъци – 6 843 хил. лв., ръст спрямо 2010 г. 53 %