европроекти


 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

 

"Разработване и въвеждане на система за управление на информационната сигурност съгласно стандарта ISO 27001:2005" в Софарма Трейдинг АД
 
Софарма Трейдинг реализира договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 -2013”.
 
Този проект позволява на компанията да подсигури основните вътрешнофирмени процеси с цялостна, надеждна и достъпна информация, необходима за тяхното протичане, като същевременно ликвидира всички процеси и дейности по нейното невярно предаване и тълкуване. 
 
Въвеждането на системата даде възможност да се повиши конкурентоспособността на Софарма Трейдинг като осигури недопускане на пробиви в информационната сигурност и нанасяне на поражения върху активите на организацията, водещи до значителни материални и морални щети. В допълнение, процесът гарантира на клиентите й непрекъсваемост на бизнес процесите и позволява на Софарма Трейдинг да гарантира, че информацията на клиентите й запазва своята цялост, наличност и конфиденциалност.
 
Повече информация относно оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013” и подписаните договори, свързани с изпълнението на Договор № ЗМС-02-112/01.06.2011 г. на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Софарма Трейдинг АД, може да се види в приложените към тази секция документи. 
 

Файлове