Добре дошли в секцията за Контакти на Софарма Трейдинг АД.

Телефон за връзка с отдел "Клиенти": 0800 12 233;

e-mail: helpdesk@sopharmatrading.bg

 

Телефон за връзка с Администрация: +359 2 8133660

 Адрес: гр. София, район Изгрев, ул.”Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12.

е-mail: office@sopharmatrading.bg

 От тук можете да изтеглите бланката в случаи на нежелани лекарствени реакции.

Мениджмънт борд

Венцислав Маринов

Заместник изпълнителен директор

t: +359 2 8133660

m:

 

Антоанета Георгиева

Директор Човешки ресурси

t: +359 2 8133660

m:

 

 
 

Пролет Костова

Директор Бизнес развитие

t: +359 2 8133660

m:

 

Димитър Богомилов

Директор Финанси и счетоводство

t: +359 2 8133660

m: