контакти

Отдел „Обслужване на клиенти“: 0800 1 22 33
 
Администрация: +359 2 81 33 660
Адрес Централен офис
1756 София, район Изгрев, ул.”Лъчезар Станчев” 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, етаж 12.