международни операции

В унисон с мисията си да се превърнем в силен, модерен, вертикално-интегриран играч с регионално значение, през 2015 г. Софарма Трейдинг стартира своите операции в Сърбия чрез дъщерното си дружество Sopharma Trading d.o.o. Beograd. 

Плановете на компанията предвиждат налагане на местния пазар на нейния доказано успешен диверсифициран бизнес модел. Компанията стартира операциите си с дистрибуция на ексклузивните си марки – Sopharma, Medica, Jamieson, SVR, US Pharmacia.

През 2017 г. беше направена и следваща основополагаща крачка след като Софарма Трейдинг придоби 70% от дяловете от Lekovit – най-бързо развиващия се за последните 3 години сръбски търговец на едро с лекарства. През януари 2019 г. Софарма Трейдинг анонсира и придобиването на миноритарния дял в Lekovit d.o.o., като така стана собственик на 100% от акциите на сръбския фармацевтичен дистрибутор.

През март компанията започна обединяването на своите операции в Сърбия под корпоративния си бранд като фундамент за последващото развитие в региона. Промяната на брандовете премина в няколко етапа, в които Lekovit d.o.o прие името на компанията-майка и се преобразува в Sopharma Trading d.o.o.

Като ключова стъпка за развитието си в Сърбия и региона, Софарма Трейдинг внедри и цялостна ERP система за управление на бизнес процесите на компанията в страната. Новата ERP система е фундамент за ефективното управление на операциите на Софарма Трейдинг и дава възможност за налагането на редица иновации на сръбския пазар, осигурявайки ползи за клиентите още от първия ден на своя старт.

Сред дигиталните иновации е създаването на B2B сайт, базиран на платформата Hybris, чрез който компанията ще предложи най-модерните дигитални услуги на своите клиенти на аптечния пазар в страната. Така, Софарма Трейдинг става първата компания от сектора на грижата за здравето в Сърбия, която прави значителни инвестиция в дигиталното обслужване. 

В началото на 2020 г. Софарма Трейдинг реализира друг свой мащабен проект в Сърбия като отвори нов дистрибуционен център в Пуковац, района на Ниш. Инвестицията по изграждането на центъра възлиза на 6.8 млн. евро и е логична следваща стъпка от развитието на компанията като стратегически инвеститор в Източна Европа и частност на Балканите. 

Новата логистична база обслужва партньорите на Софарма Трейдинг в Югоизточния регион на страната от началото на януари, с план за последващо разширяване на обхвата в цяла Източна, Западна и Южна Сърбия. Едно от ключовите предимства за клиентите на компанията в региона е значително намаленото време за обработка на техните заявки. Също така, следвайки стандартите за Добра Дистрибуторска Практика, складовата база осигурява оптимален микроклимат за съхранение с най-висок клас система за управление на сгради на Siemens.

Софарма Трейдинг продължава да имплементира заложените в програмата си за развитие иновативни решения, свързани с еволюцията в грижата за здравето на пациентите в страната и региона. 

Офис Sopharma Trading Beograd
Адрес: Bulevar Zorana Djindjica 48V, floor 6
Email: office@sopharmatrading.rs