международни операции

В унисон с мисията си да се превърнем в силен, модерен, вертикално-интегриран играч с регионално значение, през 2015 г. Софарма Трейдинг стартира своите операции в Сърбия чрез дъщерното си дружество Sopharma Trading d.o.o. Beograd.

Плановете на компанията предвиждат налагане на местния пазар на нейния доказано успешен диверсифициран бизнес модел. Компанията стартира операциите си с дистрибуция на ексклузивните си марки –Sopharma, Medica, Jamieson, SVR, US Pharmacia.

През 2017 г. беше направена и следваща основополагаща крачка след като Софарма Трейдинг придоби 70% от дяловете от Lekovit – най-бързо развиващия се за последните 3 години сръбски търговец на едро с лекарства.

Партньорството на Софарма Трейдинг и Lekovit има за цел да изгради основата за заемане на лидерска позиция в Сърбия в национален мащаб. Това ще доведе до налагане на сръбския пазар на иновации, водещи световни практики и съвременни технологии, които Софарма Трейдинг иновативно налага на българския пазар вече 12 години.

Офис Sopharma Trading Beograd
Адрес : Bulevar Zorana Djindjica 48V, floor 6
Email: office@sopharmatrading.rs
www.lekovit.co.rs

Адрес на регистрация Sopharma Trading d.o.o. Beograd
Bulevar Zorana Djindjica 2a, 5-the Floor