услуги

Софарма Трейдинг предлага цялостни логистични решения по внос, съхранение и дистрибуция на стоки до крайни клиенти и осигурява механизми за правилното позициониране на продуктите на болничния пазар. Компанията разполага със 100% национално покритие на територията на България и достъп до всяка точка на страната в рамките на 4 часа, благодарение на модерните си складови бази в страната. Софарма Трейдинг има собствен автопарк от над 130 транспортни средства и възможност продуктите да достигат бързо и лесно до над 3000 клиента.