болничен пазар

В последните няколко години, Софарма Трейдинг е лидер на Болничен пазар в страната, като пазарният дял на компанията за  2017 г. възлиза на 30.94% по данни на IMS.

Стратегията на компанията в този сектор на фармацевтичния пазар е насочена към поддържане на стабилни и финансово разумни отношения с болниците и разширение на портфолиото от услуги и продукти.

Днес, Софарма Трейдинг предлага на Болничен пазар, лекарства, медицински изделия и консумативи, медицинска апаратура и оборудване, а също и цялостни решения съобразени с нуждите на лечебните заведения в България.