медицинска апаратура и оборудване

Софарма Трейдинг създава цялостни бизнес решения за своите парньори. Компанията не само осигурява медицинска апаратура, но подпомага целия процес по анализ на нуждите на болниците за необходимото им оборудване и управлява, и реализира проектите „до ключ“.

Софарма Трейдинг разчита на доброто си партньорство с Gеneral Electric Healthcare, което осигурява на фармацевтичната компания ноу-хау на световно ниво. Успехът на проекта води до  подобряване на състоянието на здравеопазването в цяла България с внедряването на релевантна медицинска апаратура в едни от най-големите болници у нас:

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, София – Ангиографска система INNOVA 2100

МБАЛ „Св.Иван Рилски”, София – Мултисрезов компютърен томограф; Ядрено-магнитен резонанс, UPS

УНСБАЛ „Св. Екатерина”, София – Ангиографска система INNOVA 2100

Индустриален холдинг Доверие, София – рамо Flurostar Compact 2

УМБАЛ "Св.Иван Рилски", София - Дигитален графично-скопичен рентгенов апарат

Александровска болница, София - РЕТ-СТ

МБАЛ "Д-р Тота Венкова", Габрово - дигитален графичен рентгенов апарат

МБАЛ "Русе - 16" Компютърен томограф, С-рамо, 2 броя мобилни рентгенови апарата