aптечен пазар

Софарма Трейдинг е лидер в обслужването на аптеки в България, като за 2017 г. компанията притежава 18.12% пазарен дял от този сегмент на фармацевтичния пазар.

Стратегията на компанията за клиентите на Аптечен пазар основно е насочена към постоянно подобряване на обслужването и прилагане на местния пазар на най-новите иновации, практики и ноу-хау в аптечния бранш от Европа и света. В допълнение Софарма Трейдинг ще продължи да инвестира в развитието на портфолиото си от ексклузивни марки.
 
На Аптечен пазар компанията предлага широка продуктова гама – лекарства, хранителни добавки, витамини, OTC, козметика и много други.