финансови

„Софарма Трейдинг“ АД отчита приходи от 73 304 хил. лв. през февруари 2021 г.
Печалбата преди данъци на компанията във втория месец на годината нараства до 1 894 хил. лв.
повече 2021-03-29
Софарма Трейдинг АД отчита приходи от 69 988 хил. лв. през януари 2021 г.
Печалбата преди данъци на компанията в първия месец на годината достига 1 242 хил. лв.
повече 2021-02-26
Софарма Трейдинг отчита 16% ръст на печалбата преди данъци и 13% на приходите за дванадесетте месеца
Само през декември приходите на компанията нарастват със 17% до 78 357 хил. лв.
повече 2021-01-27
Софарма Трейдинг отчита 51% ръст на печалбата преди данъци и 20% на приходите през ноември
За периода януари-ноември печалбата преди данъци нараства с 18%, а приходите с 13%
повече 2020-12-22
Софарма Трейдинг отчита 15% ръст на печалбата преди данъци и 12% на приходите за януари-октомври
Само през октомври печалбата преди данъци на компанията нараства с 21%
повече 2020-11-27
Софарма Трейдинг отчита 14% ръст на печалбата преди данъци и 12% на приходите за деветте месеца
Само през септември печалбата преди данъци на компанията нараства с 59%, а приходите с 26%
повече 2020-10-27
Софарма Трейдинг отчита 10% ръст на приходите и 9% на печалбата преди данъци за януари-август
Само през август приходите на компанията бележат 9% ръст до 71 619 хил. лв.
повече 2020-09-25
Софарма Трейдинг отчита 10% ръст в приходите и печалбата преди данъци за януари-юли 2020 г.
Само през юли приходите на компанията нарастват с 6% до 67 817 хил. лв.
повече 2020-08-21
Софарма Трейдинг отчита 19% ръст в печалбата преди данъци и 11% в приходите за първите шест месеца
Само през юни печалбата преди данъци на компанията нараства с 48% до 2 615 хил. лв.
повече 2020-07-23
Софарма Трейдинг отчита 14% ръст в печалбата преди данъци и 11% в приходите за Януари-Май
Само през Май печалбата преди данъци на компанията нараства с 30% до 1 704 хил. лв.
повече 2020-06-23
Софарма Трейдинг АД отчита 50% ръст в печалбата преди данъци през април 2020 г.
Приходите на компанията в четвъртия месец на годината нарастват до 60 627 хил. лв.
повече 2020-05-28
Софарма Трейдинг отчита 49% ръст в печалбата преди данъци и 43% в приходите през март
Акумулираните приходи на компанията в първите три месеца на годината нарастват до 230 561 хил. лв.
повече 2020-04-29
Софарма Трейдинг АД отчита приходи от 68 495 хил. лв. през януари 2020 г.
В първия месец на годината печалбата преди данъци на компанията възлиза на 1 543 хил. лв.
повече 2020-02-24
Софарма Трейдинг АД отчита 11% ръст в печалбата преди данъци и 8% в приходите за дванадесетте месеца
Само през декември печалбата преди данъци на компанията нараства с 19% до 3 072 хил. лв.
повече 2020-01-30
Софарма Трейдинг отчита 10% ръст в печалбата преди данъци и 8% в приходите за единадесетте месеца
Компанията постига и най-високите си месечни приходи до момента, възлизащи на 69 834 хил. лв.
повече 2019-12-20
Софарма Трейдинг АД отчита 11% ръст в печалбата преди данъци и 8% в приходите за десетте месецa
Само през октомври печалбата преди данъци на компанията нараства с 40%, а приходите с 10%
повече 2019-11-29
Софарма Трейдинг АД постига 10% ръст в приходите през месец август 2019 г.
Акумулираните резултати на компанията за осемте месеца на годината също нарастват със 17% ръст на печалбата преди данъци и с 9% нарастване на приходите сравнено със същия период на 2018 г.
повече 2019-09-30
Софарма Трейдинг АД постига 37% ръст в печалбата преди данъци и 12% в приходите през юли
Акумулираните резултати на компанията за седемте месеца на 2019 г. също нарастват с впечатляващи темпове - печалбата преди данъци е с ръст от 20%, а приходите от 8% сравнено със същия период на 2018 г.
повече 2019-08-29
Софарма Трейдинг АД отчита 16% ръст в печалбата преди данъци и 8% в приходите за първите шест месеца
Само през юни приходите на компанията достигат 62 220 хил. лв., а печалбата преди данъци нараства до 1 771 хил. лв.
повече 2019-07-26
Софарма Трейдинг отчита 21% ръст в печалбата преди данъци и 11% в приходите през април
Акумулираните резултати на компанията продължават да бележат стабилен ръст
повече 2019-05-30
Софарма Трейдинг отчита 17% ръст в печалбата преди данъци и 7% в приходите за Януари-Март
В третия месец на годината приходите от продажба на стока възлизат на 64 986 хил. лв.
повече 2019-04-25
Софарма Трейдинг АД отчита 5% ръст в приходите през февруари
Компанията достига 30% ръст на печалбата преди данъци и 8% в приходите за първите два месеца на 2019 г.
повече 2019-03-29
Софарма Трейдинг отчита 71% ръст на печалбата преди данъци и 12% в приходите през януари, 2019 г.
В първия месец на годината печалбата преди данъци на компанията достига 2 363 хил. лв.
повече 2019-02-28
Софарма Трейдинг отчита 25% ръст на печалбата преди данъци и 8% в приходите за дванадесетте месеца
Само през декември печалбата преди данъци на компанията е нараснала с 88%, достигайки 2 863 хил. лв.
повече 2019-01-30
Софарма Трейдинг отчита 19% ръст на печалбата преди данъци и 8% в приходите за 11-те месеца на 2018
Продажбите на стока на компанията през ноември достигат най-високата си стойност от началото на годината
повече 2018-12-21
Софарма Трейдинг отчита 25% ръст в печалбата преди данъци и 8% в приходите за януари-октомври
Само през десетия месец приходите на компанията нарастват с 4%
повече 2018-11-30
Софарма Трейдинг АД отчита 107% ръст в печалбата преди данъци през септември
Приходите на компанията през деветия месец бележат ръст от 12%
повече 2018-10-29
Софарма Трейдинг АД отчита 10% ръст в печалбата преди данъци през август
Приходите на компанията през осмия месец нарастват до 59 630 хил. лв.
повече 2018-09-28
Софарма Трейдинг АД отчита 95% ръст в печалбата преди данъци и 16% в приходите през юли 2018
Акумулираните резултати на компанията също нарастват динамично
повече 2018-08-27
Софарма Трейдинг АД отчита 70% ръст в печалбата преди данъци и 9% в приходите през юни, 2018
Компанията приключва шестте месеца на годината с ръст в акумулираните си резултати
повече 2018-07-23
Софарма Трейдинг АД започва изплащането на годишния дивидент от 17 юли 2018
Уведомяваме Ви, че на 17.07.2018 г. Софарма Трейдинг АД започва изплащането на годишния дивидент.
повече 2018-07-13
Софарма Трейдинг АД отчита 8% ръст в приходите и 6% в печалбата преди данъци за периода януари – май
В петият месец на годината приходите на компанията нарастват с 11%
повече 2018-06-29
Софарма Трейдинг АД отчита 13% ръст в печалбата преди данъци и 7% в приходите за периода Януари – Ап
Само през април печалбата преди данъци на компанията нараства с 3%
повече 2018-05-30
Софарма Трейдинг АД отчита 35% ръст в печалбата преди данъци и 10% в проходите през март 2018 г.
През първото тримесечие печалбата преди данъци достига 5 510 хил. лв., а приходите 181 650 хил. лв.
повече 2018-04-30
Софарма Трейдинг АД отчита ръст от 18% в печалбата преди данъци и от 10% в приходите през февруари
Акумулираните резултати за първите два месеца на годината също бележат нарастване
повече 2018-03-30
Софарма Трейдинг АД отчита 11% ръст на приходите от продажба на стока през януари 2018 г.
За същия период печалбата преди данъци на компанията възлиза на 1 382 хил. лв.
повече 2018-02-28
Софарма Трейдинг АД приключи 2017 г. с 10% ръст в приходите и 9% в печалбата преди данъци
За дванадесетте месеца компанията реализира 672 120 хил. лв. приходи и 16 172 хил. лв. печалба преди данъци
повече 2018-01-31
Софарма Трейдинг АД отчита ръстове от 41% в печалбата преди данъци и 11% в приходите си за ноември
Акумулираните показатели на компанията за единадесетте месеца на годината също отчитат ръст съответно 9% в приходите и 5% в печалбата преди данъци
повече 2017-12-22
Софарма Трейдинг АД отчита 9% ръст на приходите през октомври 2017 г.
През десетия месец приходите на компанията достигат най-високата си стойност от 59 213 хил. лв.
повече 2017-11-30
Софарма Трейдинг АД отчита 10% ръст на приходите през август 2017 г.
Компанията отчита стабилен ръст и в акумулираните резултати за периода януари-август
повече 2017-09-29
Софарма Трейдинг АД отчита 5% ръст на приходите от продажба на стока през януари 2017 г.
В първия месец на годината печалбата на компанията възлиза на 1 559 хил. лв.
повече 2017-02-28
Уведомление за сключен договор със Сервиз финансови пазари
Във връзка с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и прилежащите към него нормативни актове, Ви информираме, че и през 2017 г. Софарма Трейдинг АД ще публикува регулирана информация в интернет портала X3 News. В тази връзка, компанията продължи своите договорни отношения за информационни услуги със „Сервиз финансови пазари“ ЕООД.
повече 2017-02-03
SOpharmacy и Farma.bg с ново синергично взаимодействие в полза на потребителя
През февруари аптеките и онлайн търговеца стартират нови съвместни търговски и промоционални активности
повече 2017-02-03
Софарма Трейдинг АД приключи 2016 г. с 13% ръст в акумулираната печалба преди данъци и 2% повече при
За дванадесетте месеца компанията реализира 613 087 хил. лв. приходи и 15 314 хил. лв. печалба преди данъци
повече 2017-01-25
Софарма Трейдинг АД отчита 9% ръст на приходите от продажба на стока през ноември, 2016 г.
За същия период печалбата преди данъци на компанията нараства до 1 367 хил. лв.
повече 2016-12-21
Софарма Трейдинг АД отчита ръст от 118% в печалбата преди данъци през октомври 2016 г.
Компанията реализира и най-високите приходи от продажба на стока от началото на годината
повече 2016-11-24
Софарма Трейдинг АД отчита приходи на стойност 447 724 хил. лв. за периода януари-септември 2016 г.
Софарма Трейдинг АД отчита приходи на стойност 447 724 хил. лв. за периода януари-септември 2016 г. Компанията бележи ръст на приходите от търговия на едро за деветте месеца на годината
повече 2016-11-01
Уведомление за публикуване на отчети
ведомяваме Ви, че следвайки добрите практики за корпоративно управление, Софарма Трейдинг АД ще продължи да публикува тримесечните си индивидуални и консолидирани отчети в тяхната пълна цялост.
повече 2016-10-24
Софарма Трейдинг стартира изплащането на дивиденти
Компанията стартира изплащането на обявения дивидент за 2011 година на 10 август 2012 г.
повече 2012-08-06
Софарма Трейдинг свиква редовно Общо събрание на акционерите
Компанията свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.06.2012 год.
повече 2012-05-11
Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на
Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.
повече 2011-08-19
Софарма Трейдинг АД проведе Общо събрание на акционерите
На 29 Юни в седалището на Софарма Трейдинг АД се състоя Общо Събрание на Акционерите на Дружеството.
повече 2011-06-29
Софарма Трейдинг АД реализира през месец Септември ключови промени в структурата на баланса си
Софарма Трейдинг АД реализира за месец Септември продажби на стока в размер на 33 млн лева или 20.82% ръст спрямо същия период на 2009г. През месеца не са извършвани продажби на медицинско оборудване.
повече 2010-10-19
Софарма Трейдинг АД отговаря на постъпили въпроси
Във връзка с постъпили въпроси, свързани с процедурата по преобразуване на Софарма Трейдинг АД бихме искали да информираме акционерите за следното: · Процедурата по регистрация на преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД е извършена съгласно правилника на „Централен депозитар” АД.
повече 2010-09-30
Софарма Трейдинг АД информира своите акционери
На 04.09.2010г. Търговския регистър към Агенцията по вписвания вписа преобразуване в партидата на „Софарма Трейдинг” АД. Преобразуването се осъществи чрез вливане на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД, срещу което „Софарма Трейдинг” АД увеличи капитала си с издаването на нови акции, които бяха раздадени на акционерите на „Софарма Логистика” АД.
повече 2010-09-30
Проведено Общо събрание на акционерите
На 28.05.209 бе проведено Общо събрание на акционерите, на което бяха приети Доклади за дейността и финансовите отчети за 2008 г и бе взето решение за разпределение на паричен дивидент за 2008 г.
повече 2009-05-30
Покана за общо събрание на акционерите
На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, което ще се проведе на 28 май 2009 год. от 11.00 часа
повече 2009-04-23
Софарма Трейдинг АД на фондовата борса
Софарма Трейдинг АД на фондовата борса
повече 2008-01-29