финансови

Софарма Трейдинг АД приключи 2017 г. с 10% ръст в приходите и 9% в печалбата преди данъци
За дванадесетте месеца компанията реализира 672 120 хил. лв. приходи и 16 172 хил. лв. печалба преди данъци
повече 2018-01-31
Софарма Трейдинг АД отчита ръстове от 41% в печалбата преди данъци и 11% в приходите си за ноември
Акумулираните показатели на компанията за единадесетте месеца на годината също отчитат ръст съответно 9% в приходите и 5% в печалбата преди данъци
повече 2017-12-22
Софарма Трейдинг АД отчита 9% ръст на приходите през октомври 2017 г.
През десетия месец приходите на компанията достигат най-високата си стойност от 59 213 хил. лв.
повече 2017-11-30
Софарма Трейдинг АД отчита 10% ръст на приходите през август 2017 г.
Компанията отчита стабилен ръст и в акумулираните резултати за периода януари-август
повече 2017-09-29
Софарма Трейдинг АД отчита 5% ръст на приходите от продажба на стока през януари 2017 г.
В първия месец на годината печалбата на компанията възлиза на 1 559 хил. лв.
повече 2017-02-28
Уведомление за сключен договор със Сервиз финансови пазари
Във връзка с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и прилежащите към него нормативни актове, Ви информираме, че и през 2017 г. Софарма Трейдинг АД ще публикува регулирана информация в интернет портала X3 News. В тази връзка, компанията продължи своите договорни отношения за информационни услуги със „Сервиз финансови пазари“ ЕООД.
повече 2017-02-03
SOpharmacy и Farma.bg с ново синергично взаимодействие в полза на потребителя
През февруари аптеките и онлайн търговеца стартират нови съвместни търговски и промоционални активности
повече 2017-02-03
Софарма Трейдинг АД приключи 2016 г. с 13% ръст в акумулираната печалба преди данъци и 2% повече при
За дванадесетте месеца компанията реализира 613 087 хил. лв. приходи и 15 314 хил. лв. печалба преди данъци
повече 2017-01-25
Софарма Трейдинг АД отчита 9% ръст на приходите от продажба на стока през ноември, 2016 г.
За същия период печалбата преди данъци на компанията нараства до 1 367 хил. лв.
повече 2016-12-21
Софарма Трейдинг АД отчита ръст от 118% в печалбата преди данъци през октомври 2016 г.
Компанията реализира и най-високите приходи от продажба на стока от началото на годината
повече 2016-11-24
Софарма Трейдинг АД отчита приходи на стойност 447 724 хил. лв. за периода януари-септември 2016 г.
Софарма Трейдинг АД отчита приходи на стойност 447 724 хил. лв. за периода януари-септември 2016 г. Компанията бележи ръст на приходите от търговия на едро за деветте месеца на годината
повече 2016-11-01
Уведомление за публикуване на отчети
ведомяваме Ви, че следвайки добрите практики за корпоративно управление, Софарма Трейдинг АД ще продължи да публикува тримесечните си индивидуални и консолидирани отчети в тяхната пълна цялост.
повече 2016-10-24
Софарма Трейдинг стартира изплащането на дивиденти
Компанията стартира изплащането на обявения дивидент за 2011 година на 10 август 2012 г.
повече 2012-08-06
Софарма Трейдинг свиква редовно Общо събрание на акционерите
Компанията свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 26.06.2012 год.
повече 2012-05-11
Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на
Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД.
повече 2011-08-19
Софарма Трейдинг АД проведе Общо събрание на акционерите
На 29 Юни в седалището на Софарма Трейдинг АД се състоя Общо Събрание на Акционерите на Дружеството.
повече 2011-06-29
Софарма Трейдинг АД реализира през месец Септември ключови промени в структурата на баланса си
Софарма Трейдинг АД реализира за месец Септември продажби на стока в размер на 33 млн лева или 20.82% ръст спрямо същия период на 2009г. През месеца не са извършвани продажби на медицинско оборудване.
повече 2010-10-19
Софарма Трейдинг АД отговаря на постъпили въпроси
Във връзка с постъпили въпроси, свързани с процедурата по преобразуване на Софарма Трейдинг АД бихме искали да информираме акционерите за следното: · Процедурата по регистрация на преобразуване чрез вливане на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД е извършена съгласно правилника на „Централен депозитар” АД.
повече 2010-09-30
Софарма Трейдинг АД информира своите акционери
На 04.09.2010г. Търговския регистър към Агенцията по вписвания вписа преобразуване в партидата на „Софарма Трейдинг” АД. Преобразуването се осъществи чрез вливане на „Софарма Логистика” АД в „Софарма Трейдинг” АД, срещу което „Софарма Трейдинг” АД увеличи капитала си с издаването на нови акции, които бяха раздадени на акционерите на „Софарма Логистика” АД.
повече 2010-09-30
Проведено Общо събрание на акционерите
На 28.05.209 бе проведено Общо събрание на акционерите, на което бяха приети Доклади за дейността и финансовите отчети за 2008 г и бе взето решение за разпределение на паричен дивидент за 2008 г.
повече 2009-05-30
Покана за общо събрание на акционерите
На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, което ще се проведе на 28 май 2009 год. от 11.00 часа
повече 2009-04-23
Софарма Трейдинг АД на фондовата борса
Софарма Трейдинг АД на фондовата борса
повече 2008-01-29