март , 2021

„Софарма Трейдинг“ АД отчита приходи от 73 304 хил. лв. през февруари 2021 г.
Печалбата преди данъци на компанията във втория месец на годината нараства до 1 894 хил. лв.
повече 2021-03-29