февруари , 2021

Софарма Трейдинг АД отчита приходи от 69 988 хил. лв. през януари 2021 г.
Печалбата преди данъци на компанията в първия месец на годината достига 1 242 хил. лв.
повече 2021-02-26