декември , 2020

Софарма Трейдинг отчита 51% ръст на печалбата преди данъци и 20% на приходите през ноември
За периода януари-ноември печалбата преди данъци нараства с 18%, а приходите с 13%
повече 2020-12-22