ноември , 2020

Софарма Трейдинг отчита 15% ръст на печалбата преди данъци и 12% на приходите за януари-октомври
Само през октомври печалбата преди данъци на компанията нараства с 21%
повече 2020-11-27