септември , 2020

Мая Тасева заема позицията Главен директор Човешки ресурси на Групата Софарма Трейдинг
Тя има дългогодишен опит и експертиза във всички аспекти на човешките ресурси
повече 2020-09-04