септември , 2020

Софарма Трейдинг отчита 10% ръст на приходите и 9% на печалбата преди данъци за януари-август
Само през август приходите на компанията бележат 9% ръст до 71 619 хил. лв.
повече 2020-09-25
Мая Тасева заема позицията Главен директор Човешки ресурси на Групата Софарма Трейдинг
Тя има дългогодишен опит и експертиза във всички аспекти на човешките ресурси
повече 2020-09-04