август , 2020

Софарма Трейдинг отчита 10% ръст в приходите и печалбата преди данъци за януари-юли 2020 г.
Само през юли приходите на компанията нарастват с 6% до 67 817 хил. лв.
повече 2020-08-21