май , 2020

Софарма Трейдинг АД отчита 50% ръст в печалбата преди данъци през април 2020 г.
Приходите на компанията в четвъртия месец на годината нарастват до 60 627 хил. лв.
повече 2020-05-28