април , 2020

Софарма Трейдинг отчита 49% ръст в печалбата преди данъци и 43% в приходите през март
Акумулираните приходи на компанията в първите три месеца на годината нарастват до 230 561 хил. лв.
повече 2020-04-29