февруари , 2020

Софарма Трейдинг реализира проект за внедряване на най-модерния 3D офталмологичен микроскоп
С уникалната апаратура беше извършена и първа по рода си очна операция в Югоизточна Европа
повече 2020-02-27
Софарма Трейдинг АД отчита приходи от 68 495 хил. лв. през януари 2020 г.
В първия месец на годината печалбата преди данъци на компанията възлиза на 1 543 хил. лв.
повече 2020-02-24