ноември , 2019

Софарма Трейдинг АД отчита 11% ръст в печалбата преди данъци и 8% в приходите за десетте месецa
Само през октомври печалбата преди данъци на компанията нараства с 40%, а приходите с 10%
повече 2019-11-29