септември , 2019

Софарма Трейдинг АД постига 10% ръст в приходите през месец август 2019 г.
Акумулираните резултати на компанията за осемте месеца на годината също нарастват със 17% ръст на печалбата преди данъци и с 9% нарастване на приходите сравнено със същия период на 2018 г.
повече 2019-09-30
Съобщение по чл.92, ал.2 от ЗППЦК
„Софарма трейдинг” АД на основание чл. 92а, ал.1 и ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа уведомява относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на до 1 371 042 нови обикновени, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6.85 лева. Повече информация може да намерите тук >>> http://www.sopharmatrading.bg/p_4_BG.html
повече 2019-09-26
Работно време на Софарма Трейдинг АД през предстоящите празнични дни
Уважаеми клиенти, Бихме искали да Ви уведомим, че през предстоящите празнични дни, Софарма Трейдинг АД ще има следното работно време :
повече 2019-09-19