февруари , 2019

Софарма Трейдинг отчита 71% ръст на печалбата преди данъци и 12% в приходите през януари, 2019 г.
В първия месец на годината печалбата преди данъци на компанията достига 2 363 хил. лв.
повече 2019-02-28