октомври , 2018

Софарма Трейдинг АД отчита 107% ръст в печалбата преди данъци през септември
Приходите на компанията през деветия месец бележат ръст от 12%
повече 2018-10-29